Obec Kámen
ObecKámen místní části Nízká Lhota a Nový Dvůr
rozšířené vyhledávání

Památky

Hrad Kámen

http://www.hradkamen.cz/

hrad

Původně gotický hrad založený v polovině 13. století. V obdobý husitských válek byl důležitým opěrným bodem husitů mezi Táborem a Pelhřimovem. Hrad je postaven na hadcovém skalisku a je dominantou širokého okolí. Hrad je obklopen na jižní straně parkánem rozšířeným na východě ve větší předhradí. Původní cesta do hradu vedla jižní věží, po padacím mostě, přes příkop a vysokou hrotitou branou. Dnes je příkop na jižní straně zasypaný a do hradu se vjíždí pseudogotickou branou. Příkop je zachován jen na východě. Z hradební zdi se zachoval jen malý zbytek stoupající ke gotickému paláci. Z původních budov předhradí zbyly jen sklepy stavení přistavěného k hradební zdi. Do prostor hradu se vchází po schodišti zaklenutým průchodem s barokní branou z roku 1673. Nádvoří je, až na malý dvorek, zcela zastavěné. Původně stál na skále hradní palác, který měl nad hlubokými sklepy v přízemí čtyři stejně velké čtvercové komory a v patře nad nimi dlouhý sál. Všechny části hradu byly spojeny jedině padacími můstky. Toto bylo dost neobvyklé u tohoto typu hradu. Objekt byl v 17. a hlavně v 19. století přestavěn. Nejzachovalejší je velká obytná věž , která uzavírá hradní nádvoří. Hrad dostal v 19. stol. nové pseudogotické ostění ve stylu anglické gotiky. V letech 1964 - 1974 byl hrad rekonstruován. Během oprav byla snaha uvést hrad do jeho původní gotickorenesanční podoby. Během těchto oprav byla odstraněna pseudogotická cimbuří a budovy byly zastřešeny. Od roku 1974 je na hradě umístěna výstava jednostopých motorových vozidel.

Otevírací doba hradu:

- duben a říjen - pouze soboty, neděle a svátky od 10 do 17 hodin

- květen, červen a září - pondělí od 12 do 17 hodin, út-ne od 10 do 17 hodin

- červenec a srpen - pondělí od 12 do 18 hodin, út-ne od 10 do 18 hodin

V ostatní měsíce je možno hrad navštívit pouze po telefonické domluvě na telefonním čísle 565 426 609 nebo 721 846 931, případně piště na el. adresu: hrad.kamen@muzeumpe.cz 

Více informací na www.hradkamen.cz

Socha Sv. Jana Nepomuckého

Při cestě do hradu stojí sloup se sochou sv. Jana Nepomuckého postavený v roce 1703.

Kaple Panny Marie Bolestné

Kapli nechal postavit Jan Kryštof Malovec asi v letech 1667 - 1671. Raně barokní stavba má původní zařízení. Jedná se o jednolodní, obdélnou stavbu s pravoúhle uzavřeným presbytářem, s čtvercovou sakristií s oratoří v patře po jižní straně. Kaple sloužila též jako hrobka Malovců. Vchod do hrobky je umístěn uprostřed kaple a byl uzavřen náhrobkem Jana Kryštofa Malovce z r. 1677. Náhrobní kámen byl v roce 1913 vyzvednut a zazděn do zdi pod kruchtou. Dnes je vchod do hrobky uzavřen cementovými deskami.

Do roku 1982 byla kaple využívána k liturgickým účelům, poté byla opuštěna a nezadržitelně chátrala. V současné době je kaple v majetku Kraje Vysočina a pod správou Muzea Vysočiny Pelhřimov. Od roku 2019 probíhá celková obnova kaple včetně restaurování původního raně barokního mobiliáře. Kraj Vysočina kapli opětovně přičlení k hradu Kámen. Po opravě se bude kaple využívat jako součást prohlídkové trasy a zároveň k liturgickým a kulturním účelům.

Mapový portál Clerio

Kde nás najdete?
maps.cleerio.cz