Úvodní stránka Mateřská škola
Mateřská škola PDF

 

Všeobecné informace:

  

Kontakt:

Mateřská škola Kámen
Kámen 64
394 13 Kámen

www stránky: http://www.mskamen.cz

email: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

 

Identifikační údaje:

  

zřizovatel- Obec Kámen
statutární zástupce- Dagmar Mikešová

součásti školy - školní jídelna
právní subjektivita - příspěvková organizace od 1.1.2003
- 70984336
provoz - celodenní - 6,45 - 15,45hodin
počet tříd - 1
kapacita školy - 30 dětí
počet zaměstnanců - 4
 
 

Organizace provozu:

 

 6,45 - 8,30   - scházení dětí, hry dle volby dětí
 8,30 - 9,00   - dopolední svačina
 9,00 - 10,00 - činnosti dle školního vzdělávacího programu
10,00 -11,30 - pobyt venku
11,30 -12,00 - oběd
12,00 -14,00 - spánek, odpočinek
14,00 -14,30 - odpolední svačina
14,30 -15,45 - rozcházení dětí, zájmová činnost
 
 

Zaměření školy:

 

-zdravý psychický,fyzický a sociální rozvoj dítěte-výchova ke zdravému životnímu stylu
-příprava dětí na vstup do ZŠ
-spolupráce školy a rodiny
 

Školní vzdělávací program -"Barevnými kamínky objevujeme svět":  

 

Charakteristika:Školka

  • podle tohoto dokumentu se uskutečňuje vzdělávání MŠ

  • vydává ho ředitelka školy a je zveřejněn na přístupném místě

  • je projednán se zřizovatelem školy

  • vychází z podmínek MŠ-

  • uplatňuje hlavní vzdělávací metodu, kterou je hra

  • spolupracuje s rodinou

  • je rozdělen na 10 tématických celků/ měsíců/, každý celek na  3   projekty /týdny/ a 4. projekt je určen k opakování

 

Vzdělávací obsah programu:

 

1. Dítě a jeho tělo

2. Dítě a jeho psychika

3. Dítě a ten druhý

4. Dítě a společnost

5. Dítě a svět

Kulturní a společenské akce školy:

- návštěva divadelních představení v Pacově
- vystoupení dětí při vítání občánků
- návštěva čerta a Mikuláše v MŠ-  vánoční posezení u stromečku
- dětský karneval-  vystoupení dětí ke Dni matek na veřejnosti
- soutěžní program ke Dni dětí
- návštěva VOD Kámen
- prohlídka hradu Kámen
- výlet do Pelhřimova, Pacova
- polodenní vycházka - Věžná, Dobrá Voda
- rozloučení s předškoláky- fotografování dětí - Vánoce, konec školního roku.