Úvodní stránka Úřední deska
Úřední deska (stav ke dni 18.11.2018)

Elektronická úřední deska obce Kámen

 

Hledat text:
Kategorie:
Přidat nový záznam
Ostatní
Vyvěšeno Sejmuto Název a anotace Dokument
28.2.2018 nikdy Povolení kácení dřevin rostoucích mimo les pdf [142 kB]
15.2.2018 nikdy Informace k podávání daňových přiznání k dani z příjmu za rok 2017. pdf [350 kB]
21.12.2017 nikdy Žádost o uveřejnění informačního dokumentu SOM Stražiště na úřední desce pdf [104 kB]
20.12.2017 nikdy Žádost o uveřejnění informačního dokumentu SOM Stražiště na úřední desce. pdf [104 kB]
21.11.2017 nikdy Zpráva o odstranění a prevenci nedostatků.
pdf [217 kB]
21.11.2017 nikdy Zpráva o odstranění a prevenci nedostatků.
pdf [217 kB]
13.11.2017 nikdy DOTACE - SPONZORSKÝ VZKAZ pdf [95 kB]
9.11.2017 nikdy SMLOUVA O DÍLO - Restaurování trojice křížů v katastrálním území Nízká Lhota, obec Kámen
pdf [437 kB]
7.11.2017 nikdy VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
pdf [274 kB]
25.10.2017 nikdy Obec Kámen vypisuje zjednodušené výběrové řízení na restaurování tří křížů v katastrálním území Nízká Lhota, obec Kámen
pdf [218 kB]
25.10.2017 nikdy MV - napomenutí
pdf [639 kB]
4.10.2017 nikdy Zpráva o odstranění zjištěných nedostatků.
pdf [213 kB]
1.9.2017 nikdy Jednací řád zastupitelstva obce Kámen pdf [214 kB]
4.4.2017 nikdy Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím pdf [272 kB]
24.2.2017 nikdy Výroční zpráva za rok 2016 pdf [616 kB]
24.6.2016 nikdy Oznámení o návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním uzemí Kámen u Pacova pdf [2 MB]
29.4.2015 nikdy Kalkulace cen vodného za PSV 2014 (b) pdf [105 kB]
29.4.2015 nikdy Kalkulace cen vodného za PSV 2014 (a) pdf [208 kB]
13.10.2014 nikdy Výsledky voleb 10.-11.10.2014 v obci Kámen. pdf [116 kB]
8.8.2014 nikdy Kandidátní listina Kámen informace pdf [120 kB]
30.5.2014 nikdy Obecně závazná vyhláška č. 02/2014 kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška – dodatek č. 1 k OZV č. 1998 pdf [126 kB]
26.2.2013 nikdy Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Kámen za rok 2012.
pdf [111 kB]
14.2.2013 nikdy PSV - návrh rozpočtu 2013
pdf [105 kB]
25.11.2012 nikdy Volby prezidenta ČR 2013. Informace o počtu a sídle volebních okrsků pdf [46 kB]
28.9.2012 nikdy Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva kraje pdf [185 kB]
27.6.2012 nikdy Čestné prohlášeni František Hofman. pdf [1 MB]
27.6.2012 nikdy Čestné prohlášení Josef Dvořák. pdf [1 MB]
7.6.2012 nikdy Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Svazek obcí PSV, IČO 69100128 za rok 2011 pdf [88 kB]
22.5.2012 nikdy Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kámen za rok 2011 pdf [135 kB]
6.4.2012 nikdy Veřejná schůze občanů se členy Zastupitelstva obce Kámen pdf [35 kB]
23.2.2012 nikdy Služby Obecního úřadu Kámen pdf [31 kB]
PSV
Vyvěšeno Sejmuto Název a anotace Dokument
11.10.2018 nikdy Rozpočtové opatření 4_2018
30.9.2018 nikdy Rozpočtové opatření č. 3_2018 pdf [163 kB]
21.8.2018 nikdy Rozpočtové opatření č. 2_2018 PSV pdf [355 kB]
16.5.2018 nikdy Schválený závěrečný účet za rok 2017 gif [431 kB]
9.5.2018 nikdy Rozpočtové opatření č. 1/2018 gif [221 kB]
30.4.2018 nikdy Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné. pdf [952 kB]
23.4.2018 nikdy Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření PSV za rok 2017 pdf [2 MB]
3.1.2018 nikdy Rozpočtové opatření č 5 - 2017
pdf [377 kB]
15.12.2017 nikdy Schválený střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019-2021 PSV pdf [422 kB]
15.12.2017 nikdy Schválený rozpočet 2018 PSV pdf [263 kB]
1.11.2017 nikdy Rozpočtové opatření č. 4/2017
jpg [199 kB]
5.9.2017 nikdy Rozpočtové opatření č. 3/2017
jpg [184 kB]
1.8.2017 nikdy Rozpočtové opatření č. 2/2017
jpg [193 kB]
7.6.2017 nikdy Schválený závěrečný účet PSV za rok 2016
pdf [263 kB]
6.6.2017 nikdy Rozpočtové opatření č. 1/2017
jpg [177 kB]
20.4.2017 nikdy Kontrola vnitropodnikových vazeb PSV 12_2016
pdf [389 kB]
20.4.2017 nikdy Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu PSV 12_2016
pdf [370 kB]
20.4.2017 nikdy Výkaz zisku a ztráty PSV 12_2016
pdf [548 kB]
20.4.2017 nikdy Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Svazku obcí PSV za rok 2016
pdf [2 MB]
13.4.2017 nikdy Vyúčtování cen pro vodné 2016 PSV pdf [1 MB]
28.2.2017 nikdy Schválený rozpočet PSV na rok 2017
jpg [299 kB]
11.11.2015 31.12.2018 Střednědobý výhled rozpočtu PSV na roky 2016 - 2018
jpg [313 kB]
Rozpočty
Vyvěšeno Sejmuto Název a anotace Dokument
17.4.2018 nikdy Závěrečný účet 2018 jpg [254 kB]
26.2.2018 nikdy Výroční zpráva o činnosti orgánů obce Kámen za rok 2017 pdf [403 kB]
25.11.2017 nikdy Rozpočtové opatření č. 7 / 2017 pdf [794 kB]
23.11.2017 nikdy Rozpočtové opatření č. 6 / 2017
pdf [250 kB]
16.11.2017 nikdy Návrh rozpočtu na rok 2018 - příjmy. pdf [258 kB]
16.11.2017 nikdy Návrh rozpočtu na rok 2018 - výdaje. pdf [269 kB]
25.9.2017 nikdy Rozpočtové opatření č. 5 / 2017 pdf [629 kB]
25.8.2017 nikdy Rozpočtové opatření č. 4 / 2017 pdf [428 kB]
25.6.2017 nikdy Rozpočtové opatření č. 3 / 2017 pdf [348 kB]
25.5.2017 nikdy Rozpočtové opatření č. 2 / 2017 pdf [663 kB]
7.4.2017 nikdy FIN 2-12_2016
pdf [1 MB]
7.4.2017 nikdy Zpráva o výsledku hospodaření obce Kámen
pdf [1 MB]
25.3.2017 nikdy Rozpočtové opatření č. 1 / 2017 pdf [695 kB]
22.3.2017 nikdy Rozpočtový výhled SOM Stražiště 2018 a 2019
pdf [130 kB]
1.3.2017 nikdy Schválený rozpočet na rok 2017 - výdaje
pdf [272 kB]
1.3.2017 nikdy Schválený rozpočet na rok 2017-příjmy
pdf [250 kB]
23.2.2017 nikdy Návrh rozpočtu SOM Stražiště 2017
pdf [119 kB]
24.11.2016 nikdy Rozpočet 2017-příjmy pdf [463 kB]
24.11.2016 nikdy Rozpočet 2017-výdaje pdf [504 kB]
24.11.2016 nikdy Návrh rozpočtu 2017 pdf [1 MB]
16.6.2016 nikdy Rozpočtový výhled obce Kámen jpg [218 kB]
5.5.2016 nikdy Obec Kámen Závěrečný účet 2015 pdf [199 kB]
25.4.2016 nikdy Vyúčtování cen pro vodné 2015 PSV
pdf [902 kB]
18.2.2016 nikdy Návrh rozpočtu Svazku obcí mikroregionu Stražiště pro rok 2016
pdf [56 kB]
23.11.2015 nikdy Návrh rozpočtu na rok 2016 pdf [295 kB]
22.1.2015 nikdy Rozpočet svazku obcí PSV 2015
pdf [332 kB]
31.12.2014 nikdy Výpočet cen pro vodné 2015
pdf [900 kB]
16.12.2014 nikdy Návrh rozpočtu na rok 2015 pdf [277 kB]
20.2.2013 nikdy Obec Kámen. Závěrečný účet 2012. pdf [354 kB]
4.2.2013 nikdy Rozpočet pro rok 2013 - výdaje pdf [67 kB]
4.2.2013 nikdy Rozpočet pro rok 2013 - příjmy pdf [41 kB]
22.5.2012 nikdy Závěrečný účet za rok 2011 jpg [480 kB]
1.2.2012 nikdy Rozpočet 2012- výdaje. pdf [28 kB]
1.2.2012 nikdy Rozpočet 2012- příjmy pdf [26 kB]
23.2.2011 nikdy Rozpočet 2011 - výdaje pdf [30 kB]
23.2.2011 nikdy Rozpočet 2011 - příjmy pdf [28 kB]
1.1.2011 nikdy Závěrečný účet 2010 - příjmy pdf [205 kB]
1.1.2011 nikdy Závěrečný účet 2010 - výdaje pdf [223 kB]
Vyhlášky
Vyvěšeno Sejmuto Název a anotace Dokument
8.10.2018 nikdy VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu pdf [98 kB]
26.1.2016 nikdy Veřejná vyhláška_oznámení vyvěšení návrhu A2ZÚR pdf [90 kB]
11.4.2015 nikdy Obecně závazná vyhláška č. 01/2015 pdf [252 kB]
26.3.2014 nikdy Obecně závazná vyhláška č. 01/2014, o místním poplatku ze vstupného
pdf [229 kB]
15.12.2012 nikdy Obecně závazná vyhláška č. 01/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů pdf [297 kB]
1.12.2011 nikdy Obecně závazná vyhláška č. 04/2011 o místních poplatcích pdf [67 kB]
Zápisy ze zasedání zastupitestva
Vyvěšeno Sejmuto Název a anotace Dokument
1.11.2018 nikdy Zápis z 1. ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Kámen ze dne 1. 11. 2018 pdf [349 kB]
20.9.2018 nikdy Zápis ze 47. zasedání Zastupitelstva obce Kámen ze dne 20. 9. 2018 pdf [226 kB]
16.8.2018 nikdy Zápis ze 46. zasedání Zastupitelstva obce Kámen ze dne 16. 8. 2018 pdf [196 kB]
21.6.2018 nikdy Zápis ze 45. zasedání Zastupitelstva obce Kámen ze dne 21. 6. 2018 pdf [212 kB]
12.4.2018 nikdy Zápis ze 42. zasedání Zastupitelstva obce Kámen ze dne 12. 4. 2018 pdf [216 kB]
15.2.2018 nikdy Zápis ze 40. zasedání Zastupitelstva obce Kámen ze dne 15. 2. 2018 pdf [208 kB]
11.1.2018 nikdy Zápis z 39. zasedání Zastupitelstva obce Kámen ze dne 11. 1. 2018
pdf [261 kB]
14.12.2017 nikdy Zápis z 38. zasedání Zastupitelstva obce Kámen ze dne 14. 12. 2017 pdf [268 kB]
16.11.2017 nikdy Zápis z 37. zasedání Zastupitelstva obce Kámen ze dne 16. 11. 2017 pdf [195 kB]
12.10.2017 nikdy Zápis z 36. zasedání Zastupitelstva obce Kámen ze dne 12.10. 2017 pdf [245 kB]
21.7.2017 nikdy Zápis z 34. zasedání Zastupitelstva obce Kámen ze dne 20. 7. 2017 pdf [186 kB]
12.5.2017 nikdy Zápis z 32. zasedání Zastupitelstva obce Kámen ze dne 11. 5. 2017 pdf [255 kB]
20.4.2017 nikdy Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva obce Kámen ze dne 20. 4. 2017 pdf [190 kB]
16.2.2017 nikdy Zápis z 29. zasedání Zastupitelstva obce Kámen ze dne 16. 2. 2017
pdf [328 kB]
12.1.2017 nikdy Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Kámen ze dne 12. 1. 2017 pdf [265 kB]
15.12.2016 nikdy Zápis z 27. zasedání Zastupitelstva obce Kámen ze dne 15. 12. 2016 pdf [357 kB]
13.10.2016 nikdy Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva obce Kámen ze dne 13. 10. 2016 pdf [260 kB]
10.6.2016 nikdy Zápis z 22. zasedání Zastupitelstva obce Kámen ze dne 9. 6. 2016 pdf [188 kB]
26.5.2016 nikdy Zápis z mimořádného 21. zasedání Zastupitelstva obce Kámen ze dne 24. 5. 2016 pdf [211 kB]
12.5.2016 nikdy Zápis z 20. zasedání Zastupitelstva obce Kámen ze dne 12. 5. 2016


pdf [198 kB]
18.3.2016 nikdy Zápis z 18. zasedání Zastupitelstva obce Kámen ze dne 17. 3. 2016
pdf [190 kB]
12.10.2015 nikdy Zápis z 12. Zasedání Zastupitelstva obce Kámen ze dne 8. 10. 2015 pdf [187 kB]
18.5.2015 nikdy Zápis z 8. zasedání zastupitelstva obce Kámen ze dne 16. 5. 2015 pdf [204 kB]
10.4.2015 nikdy Zápis ze 7. Zasedání Zastupitelstva obce Kámen ze dne 9. 4. 2015
pdf [233 kB]
14.3.2015 nikdy Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Kámen ze dne 12. 3. 2015 pdf [192 kB]
14.2.2015 nikdy Zápis z 5. Zasedání Zastupitelstva obce Kámen ze dne 12. 2. 2015 pdf [188 kB]
16.1.2015 nikdy Zápis ze 4. Zasedání Zastupitelstva obce Kámen ze dne 15. 1. 2015
pdf [144 kB]
31.12.2014 nikdy Zápis z 3. mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Kámen ze dne 30. 12. 2014
pdf [130 kB]
14.12.2014 nikdy Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Kámen ze dne 11. 12. 2014 pdf [191 kB]
8.10.2014 nikdy Zápis z 52. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen ze dne 7. 10. 2014 pdf [193 kB]
13.9.2014 nikdy Zápis z 51. zasedání Zastupitelstva obce Kámen ze dne 11. 9. 2014 pdf [207 kB]
20.7.2014 nikdy Zápis z 50. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen ze dne 17. 7. 2014
pdf [187 kB]
28.6.2014 nikdy Zápis ze 49. mimořádného zasedání Zastupitelstva Obce Kámen ze dne 24. 6. 2014 pdf [171 kB]
17.6.2014 nikdy Zápis z 48. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen ze dne 12. 6. 2014
pdf [189 kB]
11.4.2014 nikdy Zápis z 45. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen ze dne 10. 4. 2014 pdf [188 kB]
21.3.2014 nikdy Zápis ze 44. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen ze dne 20. 3. 2014
pdf [206 kB]
5.3.2014 nikdy Zápis z mimořádného 43. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen ze dne 4. 3. 2014 pdf [189 kB]
26.2.2014 nikdy Zápis z mimořádného 42. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen ze dne 25. 2. 2014 pdf [170 kB]
14.2.2014 nikdy Zápis ze 41. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen ze dne 13. 2. 2014 pdf [192 kB]
12.1.2014 nikdy Zápis ze 40. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen ze dne 9. 1. 2014 pdf [179 kB]
15.12.2013 nikdy Zápis z 39. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen ze dne 12. 12. 2013
pdf [188 kB]
15.11.2013 nikdy Zápis z 38. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen ze dne 14. 11. 2013 pdf [193 kB]
4.10.2013 nikdy Zápis z 37. zasedán Zastupitelstva Obce Kámen ze dne 3. 10. 2013 pdf [188 kB]
8.9.2013 nikdy Zápis z 36. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen ze dne 5. 9. 2013 pdf [195 kB]
2.8.2013 nikdy Zápis z 35. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen ze dne 1. 8. 2013 pdf [189 kB]
7.6.2013 nikdy Zápis z 34. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen ze dne 6. 6. 2013 pdf [167 kB]
3.5.2013 nikdy Zápis z 33. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen ze dne 2. 5. 2013 pdf [54 kB]
26.4.2013 nikdy Zápis z mimořádného 32. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen ze dne 25. 4. 2013 pdf [40 kB]
14.4.2013 nikdy Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen ze dne 11. 4. 2013 pdf [54 kB]
16.3.2013 nikdy Zápis z 30. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen ze dne 14. 3. 2013 pdf [197 kB]
15.2.2013 nikdy Zápis z 29. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen ze dne 14. 2. 2013 pdf [213 kB]
13.1.2013 nikdy Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen ze dne 10. 1. 2013 pdf [177 kB]
Zrušení trvalého pobytu Marie Petrová
Vyvěšeno Sejmuto Název a anotace Dokument
30.12.2015 nikdy Výzva účastníkům řízení k možnosti vyjádření se k podkladům rozhodnutí před vydáním rozhodnutíPetrováml pdf [121 kB]
30.12.2015 nikdy Výzva účastníkům řízení k možnosti vyjádření se k podkladům rozhodnutí před vydáním rozhodnutíPetrová pdf [120 kB]
30.12.2015 nikdy Rozhodnutí - vyhověníPetrováml pdf [133 kB]
30.12.2015 nikdy Rozhodnutí - vyhověníPetrová pdf [133 kB]
2.12.2015 nikdy Předvolání svědka pdf [27 kB]
2.12.2015 nikdy Předvolání svědka pdf [27 kB]
2.12.2015 nikdy OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ o zrušení údaje o místu trvalého pobytu pdf [25 kB]
2.12.2015 nikdy Návrh na zrušení údaje o místu trvalého pobytu pdf [25 kB]